Parádní cesta

Francie za vlády Krále Slunce

Francie má svou bohatou historii a její velká část je spojena s rodem Bourbonů. Tento rod je vedlejší linií Kapetovců, před nimi zde vládl samotný Karel Veliký. Bourboni odvozují svůj název od stejnojmenné oblasti ve střední Francii. Nejznámějším panovníkem z této linie byl bezpochyby Ludvík XIV., zvaný též Král Slunce.

Velké století Ludvíka XIV.

Ludvík se narodil roku 1638 a byl synem krále Ludvíka XIII. a jeho manželky Anny Rakouské. Ta se stala regentkou celého území po smrti svého manžela a mladý Ludvík se tak stal králem v pouhých čtyřech letech! Jako král vládnul své monarchii absolutisticky, napomohlo tomu i přenesení jeho sídla a vlády do Versailles. Absolutismus dosáhnul v 17. století svého vrcholu, ztělesňoval jej i králův údajný výrok – „Stát jsem já“. Za jeho vlády došlo k rozvoji kultury i módy, Francie prožívala zlatý věk a stala se inspirací pro mnoho okolních států.

Odvrácená strana mince

Politika Ludvíka XIV. byla založena na nepřetržitých válkách, které zemi vyčerpávaly, a to nejenom finančně. Dal také zrušit Edikt nantský, který zajišťoval Francouzům náboženskou svobodu. Dlouho se snažil obrátit téměř milion obyvatel protestantského vyznání na katolicismus. Díky tomu došlo k nepokojům i odsunu elity do vyhnanství.

Stavby s leskem zlata

Král Slunce dal ve Francii vystavět nebo opravit mnoho nádherných staveb, které dodnes lákají návštěvníky z celého světa.
  • Versailles: Skvostný zámek poblíž Paříže, který inspiroval mnohé další, například Petrodvorec nebo Schönbrunn ve Vídni. Ludvík XIV. zde nechal z malého loveckého zámečku postavit sídlo evropských rozměrů.
  • Chambord: Tento zámek vděčí Ludvíkovi za výstavbu kaple a další úpravy.
  • Fontainebleu: Jedná se o jeden z nejrozlehlejších francouzských zámků a byl zde podepsán i Edikt z Fontainebleau, dokument, který rušil původní Edikt nantský.
  • Vendômské náměstí: Dříve se nazývalo Náměstí Ludvíka Velikého a vzniklo na královo přání.